Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci za III kvartal 2020. godine o postupcima koje je pokrenula ASK

4. decembar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu primjene odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju, i pokreće upravne i prekršajne postupke za kršenje tih zakona, kao i druge zakonom propisane postupke.

U pokrenutim upravnim postupcima prema javnim funkcionerima, u kojima je utvrđivala kršenje zakona u oblasti sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je u periodu jul-septembar 2020. pokrenula 16 upravnih postupaka (od kojih 10 po službenoj dužnosti), od kojih su dva predmeta proslijeđena nadležnom organu, koji je utvrdio nepravilnosti u postupanju zakonskih obveznika.

Ostali postupci su u toku, kako bi se u uslovima epidamije COVID 19 strankama omogućilo pravo na održavanje usmene rasprave u cilju zaštite njihovih pravnih interesa. Ukupan broj utvrđenih kršenja zakona koje je utvrdila ASK u tri kvartala ove godine iznosi 13, u oblasti sprječavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju funkcija.

Osim što pokreće upravne postupke, Agencija postupa i daje Mišljenja na zahtjev javnih funkcionera ili organa vlasti u kojem javni funkcioneri vrše funkciju, prije imenovanja ili u toku vršenja iste, a u cilju sprečavanja da dođe do sukoba interesa u vršenju javne funkcije.

Postupajući po zahtjevima javnih funkcionera, Agencija je u III kvartalu dala 22 Mišljenja o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija, koja su zakonski obveznici stoprocentno izvršili. S obzirom da su održani parlamentarni i lokalni izbori, shodno povećanju broja novoimenovanih javnih funkcionera, u predstojećem periodu očekuje se povećan broj podnijetih zahtjeva, a samim tim i datih Mišljenja Agencije.

Na osnovu Mišljenja i donešenih Odluka Agencije za sprječavanje funkcije podnijeto je 7 ostavki sa javne funkcije od strane 6 javnih funkcionera, u III kvartalu. Ukupno je u prvoj polovini godine ponijeto 26 ostavki javnih funkcionera sa javnih funkcija, a osam javnih funkcionera su podnijeli ostavke na dužnosti koje su obavljali u privrednim društvima.

Detaljniji podaci o ostavkama na osnovu Mišljenja i Odluka se nalaze u Tabeli 1.

Podaci o razrješenjima i mjerama koje su izrekli organi na osnovu Odluka Agencije su u Tabeli 2.

Jedan od ključnih antikorupcijskih mehanizama koje implemetira Agencija je objavljivanje i kontrola izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, čime se obezbjeđuje transparentnost vršenja javne funkcije i daje mogućnost javnosti da Agenciji podnosi inicijative usljed saznanja za eventualna kršenja zakona.

Agencija je u III kvartalu u ovoj oblasti pokrenula 25 upravnih postupka po službenoj dužnosti, i donijela 20 odluka na osnovu pokrenutih upravnih postupaka u 2019. i 2020. godini. Od početka godine je donijeto ukupno 27 odluka o kršenju zakona u oblasti provjere prihoda i imovne javnih funkcionera.

Podaci o mjerama koje su na osnovu odluka Agencije izrekli organi vlasti koji imenuju javnog funkcionera na osnovu Odluka Agencije su dostupni u Tabeli 3.

Dodatno, zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u navedenim oblastima (i u svim drugim oblastima koje uređuje ovaj zakon-planovi integriteta, zviždači itd.), kao i odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija je nadležnim sudovima za prekršaje u III kvartalu podnijela 112 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Iznos novčanih sankcija koje su izrekli sudovi u III kvartalu je 7.560€.

Ukupan broj podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka od početka godine iznosi 352, a ukupan iznos sankcija koje su sudovi izrekli 40.410€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 4.