Agencija za sprječavanje korupcije

Najava za medije

Press konferencija na temu: „Realizacija preporuka iz Izvještaja EK o napretku Crne Gore u dijelu koji se odnosi na rad ASK“
27. novembar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije organizuje tematsku press konferenciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na rad Agencije.

Press konferencija će biti održana u srijedu 28. novembra 2018. godineu 9.00h u prostorijama Agencije (Kralja Nikole 27/V, Podgorica). 

Na pressu će govoriti predstavnici Sektora za prevenciju korupcije i Sektora za sprječavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, nakon čega je predviđeno vrijeme za pitanja medija na temu iz ove oblasti. 

Pozivamo Vas da medijski propratite press konferenciju.

Novosti