Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije učestvovali na Regionalnoj konferenciji za borbu protiv korupcije u Prištini

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Agencije Mladen Tomović je učesnicima konferencije predstavio hronologiju, pravni okvir, nadležnosti, rezultate i dobru praksu na polju prevencije korupcije u Crnoj Gori.
9. oktobar 2018.

Predstavnici  Agencije za sprječavanje korupcije učestvovali su  kao panelisti na Regionalnoj konferenciji za borbu protiv korupcije koja je održana 4. i 5. oktobra 2018. u Prištini, koju je organizovala kosovska Agencija protiv korupcije, uz podršku kosovskog UNDP-a.

Čelnici antikorupcijskih agencija iz regiona izrazili su posvećenost realizaciji zaključaka koji su 2017. i 2018. usvojeni u okviru Berlinskog procesa od strane lidera zapadnog Balkana (Zajednička izjava Samita u Trstu i Zajednička Deklaracija Samita u Londonu), a naročito u dijelu saradnje, pružanja pomoći i razmjene informacija u cilju otkrivanja eventualno neidentifikovane imovine javnih funkcionera u inostranstvu.  

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović je učesnicima konferencije predstavio hronologiju, pravni okvir, nadležnosti, rezultate i dobru praksu Agencije na polju prevencije korupcije u Crnoj Gori. Tomović je naglasio značaj saradnje antikorupcijskih organa u regionu, te izrazio nadu da će postignuti progres u kreiranju i realizaciji antikorupcijskih politika i mjera u regionu biti nastavljen i u predstojećem periodu.

Na kraju Regionalne konferencije predstavnici zemalja učesnica su se saglasili sa zajedničkim zaključcima  koji se odnose na to da prevencija i borba protiv korupcije predstavljaju izazov sa kojim se suočavaju sve države zapadnog Balkana, te da je prevazilaženje ovog izazova ključno za promovisanje institucionalne transparentnosti, odgovornosti u vršenju javnih ovlašćenja i podizanja opšteg nivoa integriteta.

U zaključnim napomenama konferencije su se učesnici, između ostalog, saglasili da su slični oblici u kojima se pojavljuje korupcija na zapadnom Balkanu, pa su zato izrazili posvećenost izgradnji mostova komunikacije i saradnje u borbi protiv korupcije i konstatovali da je Regionalna konferencija pokazala duboku posvećenost predstavnika zemalja učesnica da rade zajedno i razmjenjuju najbolje prakse u oblasti prijavljivanja imovine, sprječavanja sukoba interesa, javnih nabavki, transparentnosti, integriteta, prijavljivanja zloupotreba, kao i da organizuju slične događaje u budućnosti. 

Konferencija je okupila čelnike antikorupcijskih institucija i institucija kreatora politika  iz jugoistočne Evrope (Kosovo, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Turska), regionalne i međunarodne eksperte, članove relevantnih regionalnih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnike civilnog sektora. Domaćin konferencije je bila kosovska Agencija protiv korupcije na poziv čijeg direktora Šaipa Havolija su službenici ASK prisustvoali konferenciji. Podršku organizaciji i održavanju konferencije ukazali su i šefica Kancelarije Evropske unije, ambasadori Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Italije, kao i koordinatorka UNDP programa na Kosovu, koji su izrazili snažnu podršku naporima antikorupcijskih organa u regionu. 

Cilj ovog skupa je bio da zemlje učesnice predstave dosadašnja iskustva, dobre prakse i izazove na prevenciji i suzbijanju korupcije, odnosno da razmijene ideje za dalje unapređenje  antikorupcijskih politika i njihovu implementaciju u budućem periodu.


Novosti