Agencija za sprječavanje korupcije

Potpisan Memorandum o saradnji Agencije i Centra za građansko obrazovanje

Memorandum predviđa zajedničke aktivnosti na planu prevencije korupcije
27. septembar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije i NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) su potpisali Memorandum o saradnji čiji je cilj dalje unapređenje i jačaje saradnje kroz zajedničko preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije. Memorandum su potpisali direktor Agencije Sreten Radonjić i izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević. 

Memorandum predviđa zajedničke aktivnosti na planu prevencije korupcije koje će se, između ostalog, sprovoditi u oblastima jačanja nivoa javne etike, integriteta, transparentnosti i javne kontrole nad sprovođenjem javnih funkcija i ovlašćenja, kontrole nad djelovanjem i finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštite zviždača, kontrole lobiranja, sprečavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, edukacije i istraživanja o korupciji i dr.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji je rezultat prepoznavanja od strane Agencije i CGO-a zajedničkog interesa za intenzivnijom saradnjom u prevenciji korupcije i drugih oblika ugrožavanja javnog interesa, kao i u cilju stvaranja široke društvene platforme za strukturisani i kontinuirani dijalog i saradnju u ovoj važnoj oblasti.

Memorandum o saradnji Agencije i CGO-a potpisan je u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” čiji je nosilac CGO, a Agencija je jedan od saradnika. Projekat je fokusiran na jačanje transparentnosti i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, a finansira ga Delegacija EU u Crnoj Gori.Novosti