Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za zakonske obveznike o obavezama, ograničenjima i zabranama u izbornoj kampanji za izbore za SO Andrijevica

Odlukom Predsjednika Crne Gore od 30. marta 2024. godine raspisani su izbori za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica, za 2. jun 2024. godine.
1. april 2024.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte, subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja i Agenciju za sprječavanje korupcije u toku kampanje.

Od dana raspisivanja izbora teku rokovi za organe vlasti, da objavljuju i dostavljaju Agenciji izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Obaveza objavljivanja relevantnih podataka je propisana na sedmodnevnom nivou (dan za objavu je ponedjeljak, počev od 8. aprila).

Obveznici su dužni da se pridržavaju zabrana i ograničenja propisanih Zakonom, a koje se između ostalog odnose na ograničenje zapošljavanja, ograničenja mjesečne potrošnje, zabranu korišćenja javnih prostorija pod uslovima koji nijesu jednaki za sve političke subjekte, i dr.

Zakon propisuje obaveze i zabrane za političke subjekte kojima bude potvrđena izborna lista ili koji budu započeli izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste, koje se odnose na otvaranje žiro računa, određivanje odgovornog lica, poštovanje propisanih izvještajnih rokova i ograničenja kod prikupljanja i trošenja sredstava.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da Agenciji dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do utorka, 9. aprila. Subjektima koji ne dostave cjenovnik izbornog oglašavanja u skladu sa propisanim rokom zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja.

Pored toga, subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja dužni su da dostave Agenciji i ugovore koje su zaključili sa političkim subjektima u vezi sa izbornom kampanjom u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora. Obaveza dostavljanja cjenovnika se odnosi na sve medijske subjekte na teritoriji Crne Gore koji pružaju usluge medijskog oglašavanja političkih subjekata, odnosno emitere pružaoce AVM usluge koji su registrovani za radio i televizijsku djelatnost, i internetske publikacije kao medije čiji se sadržaj širi putem interneta (portali), bez obzira na to u kojoj opštini se izbori održavaju.

Agencija će pažljivo pratiti izvršenje navedenih obaveza, kontinuirano davati obveznicima smjernice i mišljenja u vezi sa primjenom zakona, a u slučaju njegovog kršenja pokretati propisane postupke. Takođe, izvršiće suštinsku kontrolu aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u kampanji, obezbijediti transparentnost upotrebe javnih resursa i postupati po svim prigovorima o sumnji u kršenje Zakona.

Lokalni izbori Andrijevica 2024