Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje za srednjoškolce

24. maj 2019.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije i Ministarstva prosvjete održali su predavanje na temu “Prevencija korupcije” u srednjoj mješovitoj školi “17. septembar” na Žabljaku. Predavanju je prisustvovalo 20 učenika prvog razreda te škole.

Načelnik Odsjeka za edukacije, kampanje, istraživanja i analitiku Goran Durutović je učenicima prezentovao antikorupcijske nadležnosti Agencije, sa posebnim osvrtom na aktivnosti ove institucije koje se odnose na podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije i važnosti poštovanja principa integriteta.

Savjetnik za opšte srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Miomir Anđić je predstavio aktivnosti ministarstva u prevenciji korupcije u obrazovanju. Ukazao je na negativne posljedice koje korupcija može prouzrokovati u sistemu obrazovanja i predstavio uzroke i pojavne oblike korupcije u toj oblasti.

Tokom interaktivnog predavanja emitovan je spot o nadležnostima Agencije, kao i spot koje su pripremili studenti u okviru takmičenja povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Učenicima je podijeljen info material, bilteni i flajeri, sa kontaktima na koje se nadležnim organima može prijaviti sumnja u postojanje koruptivnih radnji u obrazovanju.

Organizovanje predavanja u cilju podizanja nivoa svijesti kod učenika o korupciji je obaveza Ministarstva prosvjete i Agencije predviđena Operativnim dokumentom za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Novosti