Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnica ASK na regionalnoj konferenciji o povezanosti korupcije i pranja novca sa ekološkim kriminalom

8. mart 2024.

Predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), sekretarka Savjeta Aleksandra Vojinović, učestvovala je na regionalnoj konferenciji posvećenoj povezanosti korupcije i pranja novca sa ekološkim kriminalom, koju je 7. i 8. marta u Tirani organizovalo Odjeljenje za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope (SE).

Prijetnje pranja novca koje su povezane sa ekološkim kriminalom i korupcija kao faktor koji ga omogućava i pokreće su među ključnim oblastima na koje se fokusira Akcija protiv privrednog kriminala na Zapadnom Balkanu, koju Savjet Evrope sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i SE „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku“.

S tim u vezi, konferencija u Tirani okupila je ključne aktere među organima za sprovođenje zakona, ekološkim i finansijskim institucijama i predstavnicima civilnog društva u zemljama korisnicama projekta, državama članicama EU, Evropskoj komisiji i Savjetu Evrope, kako bi podstakla diskusiju o ovoj temi, omogućila predstavljanje studija slučaja u zemljama Zapadnog Balkana i poređenje praksi sa državama članicama Evropske unije.

Da bi se poboljšalo razumijevanje ovog pitanja na Zapadnom Balkanu, u okviru Akcije protiv privrednog kriminala biće preduzeta regionalna revizija kako bi se utvrdili preovlađujući oblici ekološkog kriminala na ovom prostoru i načini na koje se oni ukrštaju sa korupcijom, pranjem novca, organizovanim i transnacionalnim kriminalom, a konferencija je poslužila kao uvod u reviziju koja će obuhvatiti Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.

Novosti