Agencija za sprječavanje korupcije

ASK učestvovao na konferenciji ,,Regionalna razmjena iskustava i praksi o jačanju sistema finansiranja kampanja’’

22. februar 2024.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Dalibor Šaban, samostalni savjetnik u Odsjeku za pokretanje upravnih i prekršajnih postupaka, i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, i Jovana Pejović, viša savjetnica u Odsjeku za međunarodnju saradnju, učestvovali su na konferenciji ,,Regionalna razmjena iskustava i praksi o jačanju sistema finansiranja kampanja’’ održanoj u Varšavi 20. i 21. februara 2024. godine.

Događaj je organizovala Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) u okviru projekta „Podrška izbornim reformama na Zapadnom Balkanu“.

Tokom konferencije Šaban je učestvovao na panelu ,,Obezbjeđivanje odgovarajućeg nadzora nad finansiranjem kampanje: Strategije za poboljšanje efikasnosti u okviru ograničenja resursa’’ i predstavio iskustva ASK u nadzoru i kontroli finansiranja izbornih kampanja, s naglaskom na kontrolu trošenja sredstava političkih subjekata.

Novosti