Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnice ASK na završnoj konferenciji RAI SEE-TAC projekta u Sarajevu

21. februar 2024.

Predstavnice Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), sekretarka Savjeta Aleksandra Vojinović i samostalna savjetnica u Odsjeku za odnose sa javnošću, istraživanja i kampanje Marija Savić učestvovale su na završnoj konferenciji Regionalnog programa Jugoistočna Evropa – Zajedno protiv korupcije (SEE- TAC), koja je, u organizaciji Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), održana 20. februara u Sarajevu.

Završna konferencija poslužila je kao povod i prilika da se istaknu kolektivna dostignuća i napori u borbi protiv korupcije i izgradnji otpornosti na korupciju u regionu. Okupljajući vladine zvaničnike, predstavnike civilnog društva, članove privatnog sektora i druge zainteresovane strane u projektu, događaj je pružio platformu za razmišljanje o dostignućima, razmjenu vrijednih uvida i mapiranje budućih održivih antikorupcijskih aktivnosti. Eminentni stručnjaci u oblasti borbe protiv korupcije predstavili su svoje nalaze, nudeći preporuke koje utiru put za sljedeće korake u podsticanju razvoja kulture integriteta u regionu.

RAI Sarajevo konferencija

SEE-TAC program, koji se sprovodi od novembra 2020. do danas, osmišljen je da postigne šest ključnih ishoda: da ojača mehanizme za procjenu rizika od korupcije (CRA) i antikorupcijsku procjenu propisa (CPL) u određenim jurisdikcijama, unaprijedi sistem provjere imovine na regionalnom nivou kroz potpisivanje Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka, podigne svijest javnosti u regionu o prevenciji korupcije, osnaži kapacitete i angažman organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana u primjeni Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC), te da podstakne saradnju i razmjenu znanja između organizacija civilnog društva, malih i srednjih preduzeća i udruženja privrednika u određenim oblastima.

Projekat je implementirao Sekretarijat RAI u partnerstvu sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), a finansirala ga je Austrijska razvojna saradnja (ADC).

Novosti