Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnice ASK na okruglom stolu RAI o efikasnom otkrivanju imovine

22. decembar 2023.

Predstavnice Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), sekretarka Savjeta Aleksandra Vojinović i službenica Odsjeka za međunarodnu saradnju Jovana Pejović, učestvovale su na regionalnom okruglom stolu „Uspostavljanje saradnje u cilju stvaranja efikasnih sistema otkrivanja imovine“, koji je održan 20. decembra u Skoplju, u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).

Događaj ima za cilj da njeguje i promoviše saradnju između učesnika iz Jugoistočne Evrope u oblasti prijavljivanja i otkrivanja imovine, stvarajući dinamičnu platformu za razmjenu znanja i promovisanje transparentnosti, integriteta i dobrog upravljanja u regionu.​

Na okruglom stolu razgovarano je o prethodno urađenoj analizi (Blueprint), koja sadrži preporuke o tome šta bi, u legislativnom i tehničkom smislu, trebalo preduzeti kako bi bili obezbijeđeni svi preduslovi za implementaciju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini. Navedeni sporazum prethodno su kroz regionalni projekat „Jugoistočna Evropa – Zajedno protiv korupcije (SEE-TAC) potpisale Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Moldavija, ali on još nije ratifikovan ni u jednoj od zemalja potpisnica. Sporazum bi trebalo da posluži kao pravni alat za unaprjeđenje saradnje između institucija koje se bave pitanjima integriteta, razmjenom podataka u vezi sa prijavljivanjem imovine.

Vojinović se zahvalila na preporukama dobijenim kroz Blueprint, naročito onima koje se tiču unaprjeđenja legislative, imajući u vidu da Agencija, u saradnji sa međunarodnim partnerima, aktivno radi na analizi postojećeg antikorupcijskog zakonskog okvira.

Okrugli sto organizovan je u partnerstvu sa Državnom komisijom za sprečavanje korupcije Sjeverne Makedonije, pod pokroviteljstvom SEE-TAC projekta, koji sprovodi Sekretarijat RAI u partnerstvu sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), a finansira Austrijska razvojna saradnja (ADC).

Novosti