Agencija za sprječavanje korupcije

Ukrajinska NAZK se u ulozi posmatrača priključila RAI-ju

13. decembar 2023.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) saopštila je da se Nacionalna agencija za sprječavanje korupcije (NAZK) Ukrajine priključila ovoj međuvladinoj organizaciji u svojstvu posmatrača.

Zvanični zahtjev NAZK odobrila je Upravljačka grupa RAI-ja.

Nacionalna agencija za prevenciju korupcije je organ izvršne vlasti sa posebnim statusom. Nadležna je za razvoj antikorupcijske politike i prevenciju korupcije u Ukrajini.

Podsjećamo da je Crna Gora, posredstvom Agencije za sprječavanje korupcije, članica RAI-ja od osnivanja organizacije 2000. godine, pod okriljem Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Regionalna antikorupcijska inicijativa, koja okuplja još osam zemalja (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Rumuniju i Srbiju), kontinuirano podstiče i kroz različite aktivnosti pomaže državama članicama u sprovođenju srodnih složenih reformi institucionalnih i zakonodavnih okvira usmjerenih na borbu protiv korupcije.

Novosti