Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće ASK na 36. sastanku Upravne grupe RAI

9. novembar 2021.

Sa posvećenošću razvijanju saradnje, zamjenica visokog predstavnika Crne Gore u Regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi (RAI) Marina Mićunović, načelnica Odsjeka za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa medijima Agencije za sprječavanje korupcije, učestvovala je na 36. sastanku Upravne grupe, održanom u Zagrebu 2. i 3. novembra.

Tokom sastanka razmatrane su aktivnosti ove međuvladine regionalne organizacije na realizaciji Plana rada 2021-2022, predstavljeni planovi za period 2022-2023, kao i usvojen budžet za 2022. godinu.

Poseban dio sastanka bio je posvećen diskusiji o daljem organizacionom razvoju RAI, partnerstvu i strateškim izgledima u predstojećem periodu.

Crna Gora je članica RAI od osnivanja organizacije 2000. godine, pod okriljem Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Regionalna antikorupcijska inicijativa, koja okuplja još osam zemalja (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Rumuniju i Srbiju), kontinuirano podstiče i kroz različite aktivnosti pomaže državama članicama u sprovođenju srodnih složenih reformi institucionalnih i zakonodavnih okvira usmjerenih na borbu protiv korupcije.

Kroz ovu inicijativu, Crna Gora trenutno sprovodi projekte posvećene unapređenju kapaciteta u oblasti analize propisa u odnosu na rizike od korupcije i planova integriteta, a u planu je i nova faza projekta u oblasti povraćaja imovine stečene krivičnim djelom.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti