Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 51. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

17. jun 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici razmatrao aktivnosti Agencije u vezi sa sprovedenim prekršajnim postupcima i izdatim prekršajnim nalozima.

S obzirom na preporuke Evropske komisije u pogledu izricanja kazni koje nemaju odvraćajući efekat, još jednom je ukazano na potrebu izmjene zakonskih odredbi, produženja rokova za pokretanje prekršajnih postupaka iz nadležnosti Agencije i usklađivanja visine prekršajnih kazni sa težinom učinjenih prekršaja.

Članovi Savjeta Agencije su istakli neophodnost sprovođenja edukativnih aktivnosti, posebno za novoimenovane javne funkcionere, u cilju podizanja nivoa svijesti u pogledu ispunjavanja obaveza propisanih antikorupcijskim zakonima.

Pored toga, skrenuta je pažnja i na potrebu izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kako bi se predvidjela prekršajna odgovornost grupa birača za kršenje zakonskih obaveza i ograničenja.

Od početka rada Agencije, Odsjek za pokretanje prekršajnih postupaka i prekršajnih naloga je pokrenuo ukupno 3.357 prekršajnih postupaka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je 599.019 €.

Od ukupnog broja podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, Agencija je u 22 zahtjeva od suda tražila oduzimanje imovinske koristi koja je stečena izvršenjem prekršaja (u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija).

Na osnovu predloga za oduzimanje imovinske koristi, pored izricanja novčanih kazni, sudovi su donoseći prvostepena rješenja oduzeli imovinsku korist u ukupnom iznosu od 44.237€.

Arhiva novosti