Agencija za sprječavanje korupcije

Dan otvorenih vrata za NVO

16. jun 2021.

U nastavku intenzivne saradnje sa civilnim sektorom, Agencija za sprječavanje korupcije u petak 18. juna 2021. sa početkom u 10h organizuje Dan otvorenih vrata za nevladine organizacije aktivne u prevenciji korupcije.

Podsjećamo da je Agencija od avgusta prošle godine održala značajan broj radnih sastanaka sa NVO o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja na kojima su predstavljeni rezultati, razmijenjene sugestije i predlozi u cilju daljeg jačanja efikasnosti i transparentnosti ove institucije u toj oblasti.

Stoga je planirano da predstavnici Agencije i nevladinih organizacija u petak razgovaraju i o rezultatima i nadležnostima ove institucije u drugim oblastima rada, kao što su: sprječavanje sukoba interesa, zaštita zviždača, prijavljivanje prihoda i imovine javnih funkcionera, integritet i lobiranje; upravni i prekršajni postupci...

Za zadovoljstvom Vas pozivamo da odredite jednog predstavnika Vaše NVO koji će prisustvovati ovom događaju, kao i da prisustvo potvrdite do četvrtka 17. juna na e-mail: ljiljana.juskovic@antikorupcija.me

Arhiva novosti