Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak rukovodstva ASK sa rezidentnim predstavnikom UN u Crnoj Gori

25. maj 2021.

Širenjem mreže sagovornika i mogućih partnera sa relevantnih međunarodnih adresa, rukovodstvo Agencije za sprječavanje korupcije, koje su predstavljali direktorica Jelena Perović, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i načelnica Odsjeka za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa javnošću Marina Mićunović, organizovalo je prvi sastanak sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Piterom Lundbergom.

Naglašavajući izuzetnu važnost borbe protiv korupcije u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, gospodin Lundberg se interesovao za način funkcionisanja Agencije, njeno mjesto u legilsativnom okviru i prioritete u radu.

Svojim djelovanjem na zaštiti javnog interesa, Agencija pruža snažan doprinos promociji i afirmaciji vladavine prava i jačanju institucija, čime se njen angažman preklapa sa ciljevima misije UN u našoj državi, kazala je direktorica Perović.

Vidan korak napravljen u oblastima zaštite zviždača i analizi propisa su svjedočanstvo o ambiciji da se konstantno unaprijeđuje funkcionisanje, u potpunosti koriste zakonska ovlašćenja i unutrašnji kapaciteti.

Predsjednik Radulović je, upućujući sagovornika u primjere iz prakse, predstavio reformski kurs koji je zauzeo Savjet od svog formiranja. Potpuna transparentnost u radu, politika otvorenih vrata u odnosima sa građanima, medijima i civilnim sektorom, spremnost da se čuju i uvaže sugestije i primjene u svrhu poboljšanja efikasnosti, uticali su na povećanje povjerenja javnosti na šta ukazuju i posljednja istraživanja javnog mnjenja.

Rezidentni koordinator UN upoznat je i sa planiranom saradnjom Agencije sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Arhiva novosti