Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak rukovodstva ASK sa šeficom Kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Evgenijom Jakumopulu

19. maj 2021.

Dajući prilog učvršćivanju veza i određivanju novih pravaca plodonosne međusobne saradnje, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i načelnica Odsjeka za međunarodne odnose, standarde i odnose sa javnošću Marina Mićunović sastali su se sa šeficom Kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Evgenijom Jakumopulu i višom programskom menadžerkom Anom Selić.

Kao jedan od ključnih korisnika Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, zajedničke inicijative Savjeta Evrope i Evropske unije, Agencija dobija tehničku i stručnu podršku u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera, sprječavanja sukoba interesa i prijave i zaštite zviždača.

Navodeći odnos sa Kancelarijom Savjeta Evrope kao impresivan model zajedničkog rada sa međunarodnim partnerima, direktorica Perović je kazala da je Agencija, što potvrđuje i Izvještaj o radu za prvi kvartal 2021, napravila primjetan iskorak u efikasnosti, dobrim dijelom zahvaljujući i dosljednoj primjeni metodologije usvojene uz ekspertsku pomoć ove organizacije.

Predsjednik Radulović je upoznao sagovornice sa reformskim kursom koji je odredio Savjet od svog formiranja u avgustu 2019. i izazovima sa kojima se Agencija suočava u svakodnevnom djelovanju. Očuvanje institucionalne stabilnosti i nezavisnosti, pun doprinos nadogradnji zakonodavnog okvira i afirmaciji ambijenta vladavine prava ostaju temeljni strateški ciljevi.

Savjet Evrope će nastaviti da pruža snažnu podršku razvoju jakih institucija u Crnoj Gori, pomenula je Jakumopulu.

Prioritet u međusobnim odnosima u narednom periodu biće prepoznavanje oblasti u kojima Savjet Evrope može da pomogne Agenciji u daljem razvijanju prakse, u prvom redu pri osmišljavanju nove komunikacione strategije i unaprijeđenju kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Arhiva novosti