Agencija za sprječavanje korupcije

Obilježavanje Međunarodnog dana zviždača

24. mart 2021.

Prepoznajući jednu od ključnih oblasti u snaženju integriteta u radu javnog i privatnog sektora, Agencija za sprječavanje korupcije se sa ponosom pridružuje obilježavanju 24. marta, Međunarodnog dana zviždača. Dana koji nas sve podsjeća na građansku odgovornost da, kao dio zajednice, dizanjem glasa protiv nezakonitih, nelegitimnih ili neetičkih ponašanja i postupaka koji ugrožavaju opšti interes, budemo dio promjene, čineći društvo boljim i pravednijim.

Usvajanjem Zakona o sprječavanju korupcije, koji se primjenjuje od 1. januara 2016. godine, Crna Gora se priključila nevelikom broju evropskih zemalja u kojima je legislativnim okvirom sistemski uređen tretman zviždača. Nadležnosti postupanja po prijavama i zaštite zviždača povjerene su Agenciji za sprječavanje korupcije, kao centralnom antikorupcijskom tijelu, koje je svojim djelovanjem dalo i daje vidan doprinos promovisanju ovog mehanizma i podizanju svijesti o njegovom značaju u borbi protiv korupcije.

Od utemeljenja Agencije, njenom Odsjeku za prijave i zaštitu zviždača dostavljeno je 457 prijava, od čega 37 (5 anonimnih) u dosadašnjem toku 2021. Značajno povećanje ukupnog i smanjenje broja anonimnih prijava u odnosu na uporedni period iz 2019 (23 prijave, 11 anonimnih) i 2020 (11 prijava, 7 anonimnih) godine, ukazuju na rast pouzdanja građana u učinkovitost Agencije, u njeno profesionalno postupanje usmjereno ka daljem razvoju integriteta i etičnosti unutar institucija.

Na taj zaključak upućuje i istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori sprovedeno u decembru 2020. Na pitanje „Kome biste prijavili korupciju?“, apsolutna većina ispitanika, njih 64,1%, opredijelila se za Agenciju za sprječavanje korupcije, što je za 14,2% više nego godinu ranije.

Agenciji je od njenog osnivanja podnijeto 20 zahtjeva za zaštitu. Pozitivno je odgovoreno na njih 7, dok su dva u radu. Negativno je riješeno 11 (u odnosu na dva kao nadležna postupala je Uprava policije), od kojih je većina podnijeta u prvoj godini, dok građani još nisu bili dovoljno informisani kada zviždač ima pravo na zaštitu.

U prethodnom kvartalu, Agencija je u dva slučaja dodijelila zaštitu zviždačima, dajući šest preporuka o radnjama koje treba preduzeti da bi se nastala šteta otklonila. Sve preporuke, baš kao i one prethodne, su realizovane od strane institucija kojima su upućene.

Iskustvo sticano tokom više od 5 godina prakse svjedoči o tome da afirmacija etičkih vrijednosti i standarda, ličnog i institucionalnog integriteta, unaprijeđenje kapaciteta za prepoznavanje rizika korupcije i upravljanje tim rizicima kako bi se osnažilo povjerenje da je rad institucija usklađen sa javnim interesom, zahtijevaju koordinisanu akciju svih društvenih činilaca.

Posvećena principu vladavine prava, Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da predano ohrabruje građane da prijavljuju koruptivne radnje pružajući im punu institucionalnu zaštitu, uz uvažavanje važnosti i delikatnosti uloge zviždača u razvijanju ambijenta odgovornosti i transparentnosti.

Novosti