Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica na Žabljaku o postupanju po prijavama zviždača

10. jul 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala 9. jula na Žabljaku radionicu o postupanju po prijavama zviždača za lica u zdravstvenim institucijama Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja i Pljevalja, a koja su određena za postupanja po prijavama zviždača.

Cilj radionice bio je pripremiti polaznike za vođenje postupka po prijavama, tj. upoznati ih sa postupcima, procedurama i zakonskim obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi, a koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije.

Predavači su bili predstavnik Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić i predstavnica NVO CRNVO Zorana Marković koja je govorila o ulozi i značaju instituta zviždača. Martić je polaznicima predstavio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije kojima se reguliše oblast prijavljivanja sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Martić je predstavio polaznicima procedure postupanja po prijavama zviždača, obaveze lica koja su određena za postupanje po prijavama zviždača i organa kod kojeg je podnešena prijava, postupak po prijavi pred Agencijom, kao i institut zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu. Pored navedenog, prezentovan je, na konkretnim slučajevima, i dosadašnji rad, rezultati i iskustva Agencije u oblasti prijave korupcije i zaštite zviždača.

Predavanju je prisustvovalo 15 polaznika, kojima je podijeljen informativni antikorupcijski materijal Agencije. Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard” koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti