Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica o postupanju po prijavama zviždača u sektoru zdravstva

15. jun 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala je 12. juna u Tivtu predavanje o postupanju po prijavama zviždača za lica u zdravstvenim institucijama iz Kotora, Tivta i Herceg Novog, koja su određena za postupanje po prijavama.

Radionica je organizovana u cilju osposobljavanja polaznika za vođenje postupka po prijavama, tj. upoznavanja sa postupcima, zakonskim dužnostima i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi, a koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije.

Predavači su bili predstavnik Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić, dok je ispred CRNVO-a Zorana Marković govorila o ulozi i značaju instituta zviždača.

Martić je predstavio prisutnima načine postupanja po prijavama zviždača, obaveze lica koja su određena za postupanje po prijavama zviždača i organa kod kojeg je podnešena prijava, postupak po prijavi pred Agencijom, kao i mehanizme zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu. Pored navedenog, na konkretnim slučajevima su prezentovana i dosadašnja iskustva Agencije u radu po prijavama.

Predavanju je prisustvovalo 15 polaznika, kojima je podijeljen informativni antikorupcijski materijal Agencije. Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard” koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti