Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka u Baru za predstavnike obrazovnih instutucija o postupanju po prijavama zviždača

19. februar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala je 14. februara u Baru obuku o postupanju po prijavama zviždača za lica koja su određena za postupanje po prijavama u obrazovnim institucijama, tj. osnovnim i srednjim školama opština Bara i Ulcinja.

Obuka je organizovana sa ciljem upoznavanja polaznika sa zakonskim procedurama u oblasti podnošenja prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuju na korupciju u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, tj. osposobljavanja učesnika obuke za vođenje postupka po navedenim prijavama.

Predstavnik Agencije, samostalni savjetnik u Odsjeku za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić predstavio je prisutnima mjere, radnje i procedure predviđene Zakonom o sprječavanje korupcije kao i mehanizme zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu.

Martić je prisutnima pojasnio zakonske obaveze lica koja su određena za postupanje po prijavama kao i obaveze organa kod kojeg je podnešena prijava. Takođe, kroz konkretne slučajeve prezentovana su dosadašnja iskustva, rad i rezultati Agencije u radu po prijavama.

Obuka, koju su pohađali predstavnici 16 javnih ustanova, predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, a koji se odnosi na promociju, istraživanje i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača. Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti