Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka u saradnji sa CRNVO o postupanju po prijavama zviždača

22. novembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) 22. novembra u Podgorici organizovala obuku o postupanju po prijavama zviždača za lica koja su određena za postupanje po prijavama u javnim preduzećima čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština. Obuka je organizovana u cilju osposobljavanja polaznika za vođenje postupka po prijavama korupcije.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić je polaznicima predstavila način postupanja po prijavama zviždača, kao i obaveze nadležnih organa u preduzećima u slučajevima podnošenja navedenih prijava. Učesnicima je predstavljen zakonski okvir i procedure u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije (ZSK), uključujući i dosadašnja iskustva i rezultate Agencije u domenu postupanja po prijavama zviždača.

Zakonom o sprječavanju korupcije je propisao da lice koje prijavljuje sumnju na postojanje korupcije – zviždač, svoju prijavu može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku kod kojih, po njegovom saznanju, postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Radi sprovođenja postupka, organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da odredi lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

Obuci su prisustvovali predstavnici Turističke organizacije Prijestonice Cetinje, Turističke organizacije Glavnog grada Podgorica, Zavoda za metrologiju, JU KIC Zeta, JU Kakaricka Gora kao i Tržnice i pijace doo Podgorica, Komunalne usluge doo Podgorica, Agencija za stanovanje doo Podgorica, Čistoća doo Podgorica i Vodovod i kanalizacija doo Podgorica.

Agencija, u saradnji sa CRNVO, od 2017. godine kontinuirano organizuje aktivnosti edukovanja i jačanja svijesti o institutu prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju. Obuke se realizuju u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard” koji podržava Ambasada Kraljevine Holandije.

Novosti