Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

21. novembar 2019.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača Kristina Braletić učestvovala je na prvom sastanku podradne grupe Evropski partneri protiv korupcije (EPAC)/Evropska kontakt mreža u borbi protiv korupcije (EACN), koji je održan pod nazivom “Podrška i zaštita zviždača”, od 11. do 14. novembra u Dizeldorfu.

Teme sastanka su bile borba protiv korupcije i ekoloških zločina, zaštita lica koja podnose prijave za kršenje prava EU, primjena sistema podnošenja prijava zviždača u poslovnom sektoru i iskustva sa zviždačima iz ugla poslovnog sektora, primjena direktive EU o zaštiti zviždača u poslovnom sektoru, kao i uticaj te direktive na rad državnog sektora.

Takođe, predstavnici Njemačke, Holandije, Italije, Španije, Slovačke, Poljske, Austrije i Crne Gore su razmijenili iskustva i najbolju praksu koja se trenutno razvija u oblasti postupanja po prijavama zviždača i zaštite zviždača, kako bi se identifikovale potrebe za daljim unapređenjem normativnog okvira odnosno usaglasila nacionalna zakonodavstva koja definišu institut zviždača sa novom EU direktivom o zaštiti zviždača, koju je donio Savjet ministara EU 7. окtоbrа 2019. godine, nakon usvajanja u Evropskom parlamentu u aprilu.

S tim u vezi, Braletić je učesnike podradne grupe upoznala sa zakonodavnim okvirom zaštite zviždača u Crnoj Gori, predstavljajući sve nivoe zaštite koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom: administrativnu zaštitu koju može dodijeliti ASK, sudsku zaštitu u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, i krivičnopravnu zaštitu u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Sastanak je održan u okviru EPAC/ECAN radne grupe „EU Integritet“, a domaćin je bila Državna kancelarija kriminalističke policije Sjeverne Rajne – Vestfalije.

Novosti