Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

1. novembar 2019.

Povodom akcenata u dijelu javnosti sa jučerašnje prezentacije istraživanja javnog mnjenja o zviždačima i korupciji koje je objavila NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, Agencija za sprječavanje korupcije saopštava:

Iako je predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije bio izlagač na diskusiji o nalazima predmetnog istraživanja i u svom izlaganju se osvrnuo na temu rasta broja prijava Agenciji, u dijelu javnosti je akcenat stavljen na navode da građani ne prepoznaju ASK kao adresu kojoj bi prijavili korupciju.

U cilju doprinosa što potpunijem informisanju javnosti o povjerenju u rad ovog organa, ističemo da predstavljeno istraživanje pokazuje da je Agencija na drugom mjestu među organima kojima bi uputili prijavu oni građani koji imaju ideju o tome kome da podnesu prijavu, kao i da se povećao procenat tih građana u odnosu na 2017. godinu.

Podsjećamo da je Agencija, u skladu sa svojim nadležnostima, u decembru 2018. objavila rezultate redovnog godišnjeg istraživanja javnog mnjenja pod nazivom „Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom ASK“, koje je sprovela agencija Damar plus.

Rezultati tog istraživanja su bili ohrabrujući za Agenciju jer su potvrdili povjerenje i dobru informisanost javnosti o radu Agencije. Primjera radi, od ispitanika koji su čuli za Agenciju, njih 94% se izjasnilo da zna čime se Agencija bavi. Procenat ispitanika koji imaju povjerenje u rad Agencije je, kao i u prethodnim godine bio iznad 60%, a osim toga 66,4% smatra da je Agencija dala dorinos sveukupnoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.

Takođe, Agencija je u tri godišnja istraživanja za redom bila na prvom mjestu među organima kojima bi se građani obratili, odnosno u koje bi imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.

Važan podatak je i da je istraživanje pokazalo da više od 70% ispitanika smatra da kampanje Agencije ohrabruju građane u suprotstavljanju korupciji.

Vjerujemo da su upravo navedene kampanje doprinijele znatnom povećanju broja prijava korupcije dostavljenih Agenciji: 56 prijava u 2016, 69 prijava u 2017. i 110 u 2018. Kontinuirano povećanje broja prijava govori o povećanju povjerenja građana u rad ovog organa.

Agencija će do kraja godine ponoviti istraživanje o stavovima javnosti o korupciji i radu ASK, i tako dati dodatni podstrek kreiranju objektivne slike o percepciji javnosti o korupciji i borbi protiv korupcije. Očekujemo da će se i u tom istraživanju ponoviti povoljne ocjene o Agenciji kakve su bile i u prethodnim istraživanjima, a koje su odraz konkretnih i mjerljivih rezultata ove institucije ostvarenih kroz dosljednu primjenu zakona iz svoje nadležnosti i kroz rad potpuno nezavisan i oslobođen od političkih ili bilo kakvih drugih uticaja.

Novosti