Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicom britanskog Ministarstva vanjskih poslova

26. februar 2021.

Nastavljajući intenzivnu komunikaciju sa međunarodnim partnerima, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović sastali su se 25. februara sa Miom Marzouk, višom istraživačkom analitičarkom za Zapadni Balkan britanskog Ministarstva vanjskih poslova i Ivanom Vukčevićem, savjetnikom za politička pitanja Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori.

Predstavnica britanskog Ministarstva vanjskih poslova je navela da je prepoznata ključna uloga Agencije u izmjenama izbornog okvira i njen značaj u daljem snaženju demokratskih procesa u Crnoj Gori, pohvalivši brzo i efikasno procesuiranje prigovora u kampanji za parlamentarne izbore održane u avgustu 2020.

Direktorica Agencije je predstavila nadležnosti i djelovanje institucije na čijem je čelu od jula 2020. godine, izdvajajući potpunije korišćenje zakonskog ovlašćenja u domenu analize propisa kao snažne podrške vladavini prava.

Agencija je spremna da pruži puni doprinos reformi izbornog zakonodavstva, posebno u detektovanju područja u kojima je moguća zloupotreba, a koje je potrebno jasnije i preciznije zakonski regulisati, poput funkcionerske kampanje.

Sagovornica je upućena i u novu organizaciju rada u Agenciji, koja je posvećena povećanju efikasnosti u ispunjenju misije zaštite javnog interesa i promovisanja integriteta javne uprave.

Izdvajajući primjere iz svakodnevne prakse u radu Agencije, predsjednik Savjeta ukazao je na strateške smjernice koje je ovo tijelo odredilo u novom sazivu od jula 2019, u prvom redu transparentnost, neselektivnost u primjeni antikorupcijskih propisa, nezavisnost u postupanju, potpunu otvorenost za javnost i saradnju sa civilnim sektorom.

Dogovoreno je da se detalji o daljoj komunikaciji i mogućoj saradnji dvaju strana konkretizuju u susretu rukovodstva Agencije za ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks.

Novosti