Agencija za sprječavanje korupcije

Poziv zakonskim obveznicima za blagovremeno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima

Poziv zakonskim obveznicima
16. februar 2021.

Kao prihvaćeni standard u većini zemalja koje sprovode preventivne antikorupcione mjere, obaveza javnih funkcionera da prijavljuju svoje prihode i imovinu je važan mehanizam u borbi protiv korupcije, kojim se doprinosi jačanju povjerenja građana u javnu upravu.

Prema evidenciji Agencije za sprječavanje korupcije, čija zakonska nadležnost je da prikuplja i provjerava izvještaje o prihodima i imovini, u Crnoj Gori ima gotovo 6.000 javnih funkcionera i onih državnih službenika koji prijavljuju imovinu na osnovu odredaba Zakona o sprječavanju korupcije i posebnih zakona. Svi oni imaju obavezu da najkasnije do 31. marta 2021. godine dostave Agenciji redovni godišnji Izvještaj o prihodima i imovini za 2020.

Do 15. februara primljeno je svega oko 460 izvještaja. Prepoznajući praksu iz prethodnih godina, kada je većina izvještaja stizala u završnim danima marta, što je u priličnoj mjeri komplikovalo rad njenih nadležnih odjeljenja i ugrožavalo poštovanje zakonom uređenih rokova, Agencija poziva zakonske obveznike da ne čekaju krajnji termin za ispunjenje svojih obaveza.

Blagovremenim dostavljanjem izvještaja o prihodima i imovini doprinosi se javnom interesu, podržava snaženje integriteta u vršenju javne funkcije i pomaže Agenciji da efikasnije obavlja svoju zakonsku ulogu. Ujedno, ubrzava se proces kontrole i objave izvještaja na internet stranici Agencije.

Uputstvo o preuzimanju obrazaca i proceduri dostavljanja izvještaja možete pronaći na linku: https://www.antikorupcija.me/me/novosti/2101251224-izvjestaje-prihodima-imovini-dostaviti-kraja-marta/

Za sve informacije, korisnici se mogu obratiti Agenciji, koja ostaje posvećena svojoj preventivnoj i edukativnoj funkciji.

Novosti