Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o predatim izvještajima o prihodima i imovini

26. jun 2020.

Agenciji za sprječavanje korupcije je od početka godine do 22. juna 2020. godine, prema podacima iz elektronske baze podataka ovog organa, podnijeto 6.476 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i državnih službenika.

Izvještaji

Zbog nedostavljanja godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini za 2019. godinu, Agencija je podnijela 194 zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima, i to:

- 65 prema javnim funkcionerima na državnom nivou;

- 128 prema lokalnim javnim funkcionerima;

- 1 prema državnom službeniku (koji ima obavezu predavanja izvještaja propisanu posebnim zakonom).

Što se tiče izvještaja koje su javni funkcioneri uredno dostavili Agenciji, isti su administrativno i tehnički provjereni od strane Agencije i objavljeni su na internet stranici ovog organa.

Agencija će (kao i u prethodnim godinama) do kraja godine sprovesti kontrolu potpunosti i tačnosti dostavljenih podataka, u skladu sa Godišnjim planom provjera javnih funkcionera i državnih službenika za 2020. godinu, upoređivanjem podataka iz izvješta sa bazama organa i pravnih lica koja posjeduju podatke o imovini i prihodima javnih funkcionera.

U drugoj polovini godine će Agencija izvršiti i dodatnu provjeru, kao treću fazu kontrole predatih izvještaja o prihodima i imovini, kojom će biti obuhvaćeno 20 javnih funkcionera na osnovu procijenjenog rizika kod određene oblasti/organa ili funkcije/položaja na korupciju.

Agencija će pokrenuti zakonom propisane postupke u slučaju evidentiranih kršenja.

Novosti