Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaje o prihodima i imovini dostaviti do kraja marta

Obavještenje za zakonske obveznike
9. mart 2020.

Svi javni funkcioneri kao i oni državni službenici koji prijavljuju imovinu u skladu sa odredbama posebnih zakona imaju rok da najkasnije 31. marta 2020. godine dostave Agenciji Izvještaj o prihodima i imovini za 2019. godinu.

Izvještaji o prihodima i imovini se dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdila Agencija.

Obrasci se mogu preuzeti i u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici Agencije.

Javni funkcioneri su dužni da popunjene obrasce dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem Agencije korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

Nakon administrativne i tehničke kontrole dostavljenih obrazaca, izvještaji o prihodima i imovini javnih funkcionera i državnih službenika se objavljuju na internet stranici Agencije, u rubrici Javni registri.

Agencija izražava zahvalnost zakonskim obveznicima koji su od početka godine izvršili obavezu prijavljivanja imovine i poziva sve zakonske obveznike da što ranije predaju izvještaje Agenciji, kako bi se ubrzao proces kontrole i pravovremene objave izvještaja i dodatno doprinijelo jačanju integriteta i transparentnosti u vršenju javne funkcije.

Agencija takođe podsjeća na to da se obaveza dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini od prošle godine odnosi na notare i izvršitelje, u skladu sa zakonima kojima su uređene navedene djelatnosti.

Novosti