Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka za javne izvršitelje o podnošenju izvještaja o prihodima i imovini

10. februar 2020.

Predstavnici Agencije održali su 10. februara obuku za javne izvršitelje na temu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, a koja je organizovana u saradnji sa Komorom javnih izvršitelja.

Obuka je organizovana u periodu u kojem se podnose izveštaji o imovini i prihodima Agenciji za ovu ciljnu grupu koja je, pored javnih funkcionera i državnih službenika, od prošle godine prepoznata kao kategorija obveznika zakona koja je dužna da redovno podnosi izvještaje o prihodima i imovini u skladu sa odredbom člana 31a Zakona o javnim izvršiteljima.

Načelnica Odsjeka za provjeru prihoda i imovine Dragana Šuković, samostalna savjetnica u pomenutom Odsjeku Dijana Đukanović kao i načelnik Odeljenja za informacione tehnologije Miloš Vujošević predstavili su učesnicima obuke zakonski okvir i procedure koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, a koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini.

Konkretno, polaznicima je prezentovan način podnošenja izvještaja, različite vrste Izvještaja o prihodima i imovini koje su javni izvršitelji dužni da predaju Agenciji u različitim periodima, na rokove predavanja izvještaja, na podatke koji u izvještajima moraju biti navedeni, kao i na načine provjere dostavljenih podataka.

Takođe, prisutnima su predstavljeni i primjeri iz prakse, a ukazano je na najčešće greške prilikom ispunjavanja izvještaja u pogledu tačnosti i potpunosti, kao i u tehničkom i informatičkom dijelu, te dosadašnja iskustva Agencije u oblasti prijavljivanja prihoda i imovine.

Agencija u kontinuitetu organizuje edukativne aktivnosti u cilju upoznavanja zakonskih obveznika sa odredbama i obavezama propisanim Zakonom o sprječavanju korupcije i drugim antikorupcijskim propisima, te će se i u naredom periodu nastaviti sa organizovanjem obuka ove vrste.

Za sve detaljnije informacije i upite, u cilju prevazilaženja eventualnih nejasnoća u pogledu popunjavanja i podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, obveznici zakona mogu kontaktirati predstavnike nadležnog Odsjeka Agencije na telefon 447 709 /447 728 (Odsjek za provjeru prihoda i imovine) kao i na broj 447- 726 (Odeljenje za informacione tehnologije).

Novosti