Agencija za sprječavanje korupcije

Izlaganje v.d. direktora ASK Sava Milašinovića

Uvodno izlaganje v.d. direktora Agencije za sprječavanje korupcije povodom početka sprovođenja Programa obrazovanje za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, koji sprovode ASK i Uprava za kadrove, uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici
10. februar 2020.

Poštovani gospodine Larson, uvažena direktorice Vuković, poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo mi je što danas otpočinjemo Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta.

Zajedničkim naporima Uprave za kadrove i Agencije za sprječavanje korupcije, znanjem i iskustvom koje smo godinama sticali na polju jačanja integriteta i prevencije korupcije, kreiran je navedeni Program kao još jedna potvrda ukupnih napora organa vlasti u cilju jačanja integriteta svakog od nas.

Nesebičnu finansijsku ali još bitnije partnersku, prijateljsku podršku u ovom ciklusu realizacije Programa obezbjeđuje Američka Ambasada u Podgorici i na tome smo neizmjerno zahvalni.

Naime, jačanje individualnog i institucionalnog integriteta jeste cilj kome treba da teži svako društvo. Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU i država koja je odmakla u pregovaračkom procesu posebnu pažnju posvećuje jačanju integriteta jer je to, ne samo obaveza već i zajednički cilj.

Pored raznih mehanizama kojima se kroz pravni sistem Crne Gore obezbjeđuje edukacija i izgradnja integriteta u organima vlasti, Agencija za sprječavanje korupcije kao jednu od glavnih nadležnosti predviđenih Zakonom o sprječavanju korupcije, prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, daje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vrši procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta u skladu sa ovim zakonom.

Dakle pred Agencijom je konkretan zadatak: procjena institucionalnog integriteta u svim oblastima javnog sektora u Crnoj Gori i ona navedenu obavezu ostvaruje od početka rada, 2016. godine.

Nadležni Odsjek do sada je prepoznao preko 700 obveznika donošenja planova integriteta, isti toliki broj je obavezan da dostavlja izvještaje o njihovom sprovođenju i da unaprijeđuje rizike i mjere koji predstavljaju sopstvenu ocjenu rizika od korupcije u instituciji u kojoj rade.

Agencija se takođe trudi da ovako obiman broj dokumenata koje dobija od strane organa vlasti, analizira svaki posebno i ponudi preporuke organima vlasti kako bi njihov svakodnevni rad, oblast u kojoj posluju a time posredno i cijelo društvo bilo oslobođeno rizika od korupcije u najvećoj mogućoj mjeri.

Međutim, pored konkretnih obaveza koje organi vlasti, menadžeri integriteta i zaposleni u Agenciji za sprječavanje korupcije imaju u ispunjavanju navedene zakonske nadležnosti, mnogo bitnije je naše individualno izgrađivanje kao odgovornih, moralnih članova crnogorskog društva.

Ovaj Program, vještim izborom tema nastoji upravo da, kroz cikluse, stvori određenu kritičnu masu zaposlenih u javnom sekotru koji će znati da prepoznaju rizike od koruptivnog ili neetičnog postupanja i da na njih djeluju.

Mnoštvo je činilaca koji mogu da utiču na postupanje svakog od nas na radnom mjestu, dosta izazova koji mogu poljuljati integritet zaposlenog a time i integritet institucije.

Program će nas upoznati koji su to najčešći i najrizičniji činioci iako ne sigurno i jedini.

Zato vjerujem da će Program zaživjeti na zadovoljstvo svih koji su učestvovali u njegovom stvaranju i koji će učestvovati u njegovoj realizaciji.

Isto tako vjerujem i da će se Program dalje razvijati jer se potrebno dotaći svake oblasti prevencije korupcije i jačanja integriteta kako bismo ispunili sve ciljeve koje smo kao društvo sebi postavili.

Čestitam prvoj generaciji polaznika što su izabrani da učestvuju u Programu i svima želim uspješan rad!

Novosti