Agencija za sprječavanje korupcije

ASK učestvovao na radionici o izmjenama i dopunama Zakona o političkom finansiranju u BiH

1. februar 2024.

Predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Dalibor Šaban učestvovao je na radionici na temu „Međunarodna iskustva i razmjena dobrih praksi: Zloupotreba državnih resursa“, održanoj u Tarčinu (Bosna i Hercegovina) 30. i 31. januara 2024. godine.

Događaj je organizovao Savjet Evrope u okviru projekta posvećenog mogućim izmjenama i dopunama Zakona o političkom finansiranju u BiH, kako bi se poboljšala njegova usklađenost sa GRECO preporukama i dobrim praksama.

Radionica u Tarčinu 1

Izlažući na radionici, Šaban je predstavio zakonsku regulativu u oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i praksu ASK u nadzoru i kontroli finansiranja izbornih kampanja.

Novosti