Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnik ASK učestvovao na sesiji IRI- ja o antikorupcijskim mjerama na lokalnom nivou

25. januar 2024.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) Marko Škerović učestvovao je kao panelista na sesiji „Otvorena uprava: antikorupcijske mjere na lokalnom nivou“, koja je održana od 22. do 24. januara u Bečićima.

Sesija je organizovana u okviru projekta „Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori“, koji realizuje američka neprofitna organizacija Međunarodni republikanski institut (IRI), a učestvovali su predstavnici Prijestonice Cetinje i opština Bar, Plav i Žabljak, koje sa IRI-jem realizuju projekat.

Kako je jedan od ciljeva projekta uspostavljanje Partnerstva za otvorenu upravu na lokalnom nivou (OGP Local), opštine su pripremile lokalne akcione planove za sprovođenje inicijative, u okviru kojih se set mjera odnosi na antikorupcijske politike.

Predstavnici ASK i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) pružili su podršku učesnicima u kontekstu osvjetljavanja oblika i rezultata saradnje sa lokalnim samoupravama, te definisanja preporuka za njeno unapređenje.

Govoreći o modalitetima te saradnje kada je u pitanju ASK, naročito u procesu izrade i sprovođenja planova integriteta, Škerović je predstavio rezultate procjene efikasnosti i efektivnosti planova integriteta jedinica lokalne samouprave, sa posebnim osvrtom na opštine obuhvaćene projektom, i izložio pregled preporuka za unapređenje antikorupcijskih mjera na lokalnom nivou. Kako je istakao, Agencija planira da intenzivira edukaciju i pružanje podrške lokalnim javnim funkcionerima, menadžerima integriteta, licima za prijem i postupanje po prijavama zviždača, kao i potencijalno lobiranim licima.

Nakon pregleda uporedne prakse na nivou Evropske unije, poređenja mjera i aktivnosti iz lokalnih OGP akcionih planova, te uvida u sadržaj saradnje lokalnih uprava sa ASK i AZLP, učesnici su, uz moderiranje eksperata iz oblasti antikorupcije, imali zadatak da sačine inicijativu/preporuke kojima se unapređuju antikorupcijske politike i praksa u Crnoj Gori.

Projekat ,,Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori’’ IRI realizuje sa ciljem doprinosa daljem razvoju reformi unutar institucija javne uprave, kako bi u saradnji sa organizacijama civilnog društva kvalitetno i efikasno odgovorile na potrebe građana.

Novosti