Agencija za sprječavanje korupcije

Čelnici ASK se sastali sa ambasadorom Slovačke

7. jun 2022.

U cilju širenja mreže evropskih partnera, predsjednik Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Momčilo Radulović, direktorica Jelena Perović i v. d. pomoćnika direktorice Boris Vukašinović sastali su se sa ambasadorom Slovačke Republike u Crnoj Gori Borisom Gandelom.

Predočavajući uvaženom gostu izazove sa kojima se suočava Agencija, predsjednik Radulović je predstavio reformske aktivnosti preuzete od imenovanja novog saziva Savjeta u avgustu 2019. godine, koje su dovele do snažnog zaokreta u djelovanju i značajnog poboljšanja efikasnosti, rezultata i percepcije javnosti.

Sve to je dovelo do toga da Agencija od kamena spoticanja postane najbolje ocijenjena institucija u poglavlju 23 pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.

Od intergriteta javne uprave umnogome zavisi snaga države, istakla je direktorica Perović. Vladavina prava i poštovanje međunarodnih standarda ostaju u temelju rada Agencije.

Ocijenivši veoma korisnim informacije koje je čuo, Njegova ekselencija ambasador Slovačke Republike je naveo da njegova zemlja, koja je prošla tranziciju, može da bude dobar primjer i da podijeli svoja rješenja u borbi protiv korupcije.

Rukovodstvo Agencije je izrazilo interes za uspostavljanje operativne saradnje sa slovačkim tijelima koji se bave borbom protiv korupcije radi razmjene znanja i iskustava, i mogućeg usvajanja najboljih praksi.

Novosti