Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnica ASK učestvovala na 37. sastanku Upravne grupe RAI

8. april 2022.

Načelnica Odsjeka za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa javnošću Marina Mićunović učestvovala je na 37. sastanku Upravne grupe Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), održanom 7. i 8. aprila 2022. godine u Sofiji. Organizator događaja bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske, a otvorili su ga Tanja Rajčeva, zamjenica ministra unutrašnjih poslova, i Laura Štefan, predsjednica RAI.

Cilj sastanka bilo je projektovanje budućih aktivnosti organizacije i razmatranje sljedećeg ciklusa planiranja RAI.

Upravna grupa RAI je tijelo za donošenje odluka, sastavljeno od predstavnika zemalja članica.

Crna Gora je od 2000. godine dio Regionalne antikorupcijske inicijative, koja okuplja još osam zemalja: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Makedoniju, Moldaviju, Rumuniju i Srbiju.

RAI podstiče i kroz različite aktivnosti pomaže okupljene države u sprovođenju srodnih složenih reformi institucionalnih i zakonodavnih okvira usmjerenih na borbu protiv korupcije.

Novosti