Agencija za sprječavanje korupcije

Drugi lobista u registru Agencije

Jedan od uslova koje fizičko lice mora da ispuni kako bi moglo da dobije odobrenje je da položi poseban ispit koji organizuje Agencija. Kandidati koji dobiju sertifikat o položenom ispitu mogu Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, a danom izdavanja odobrenja vrši se i upis lobiste u registar lobista, koji vodi Agencija za sprječavanje korupcije.
6. februar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije obavještava javnost da je nakon objavljivanja 16 javnih poziva za obavljanje poslova lobiranja zvanično registrovala i drugog lobistu koji je predao zahtjev za upis u registar lobista koji je dostupan na internet stranici Agencije. Podsjećamo da je Ispit za obavljanje djelatnosti lobiranja  u dosadašnjem periodu položilo sedam kandidata.

Agencija takođe poziva organe vlasti odnosno javne funkcionere i ostale službenike koji učestvuju u postupku izrade normativnih akata, da u slučaju eventualnog lobiranja prijave Agenciji sve kontakte koje imaju od strane pravnih ili fizičkih lica, a koje se odnose na izmjene zakona i drugih opštih  pravnih akata u skladu sa članom 34 i 39 Zakona o lobiranju.

Podsjećamo, djelatnost lobiranja može da obavlja fizičko lice koje je od Agencije dobilo odobrenje za obavljanje te djelatnosti (lobista) i privredno društvo, odnosno nevladina organizacija koji imaju najmanje jednog zaposlenog lobistu. 

Jedan od uslova koje fizičko lice mora da ispuni kako bi moglo da dobije odobrenje je da položi poseban ispit koji organizuje Agencija. Kandidati koji dobiju sertifikat o položenom ispitu mogu Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, a danom izdavanja odobrenja vrši se i upis lobiste u registar lobista, koji vodi Agencija za sprječavanje korupcije. 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdaje se sa rokom važenja od tri godine i može se na zahtjev lobiste produžavati pod istim uslovima. 

Novosti