Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje o obavezama u izbornoj kampanji za organe vlasti, političke subjekte i subjekte koji pružaju medijske usluge

5. avgust 2022.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisane su obaveze, ograničenja i zabrane u izbornoj kampanji za organe vlasti, političke subjekte i subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja, kao i nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u toku kampanje.

Predsjednik Crne Gore je 2. avgusta 2022. godine posebnom odlukom obustavio izvršenje ranijih odluka o raspisivanju izbora za odbornike, a zatim raspisao redovne lokalne izbore u 11 opština i Glavnom gradu Podgorica, te prijevremene izbore za skupštine opština Tivat i Budva, koji će biti održani 23. oktobra.

Po slovu Zakona, od dana raspisivanja izbora počinje izborna kampanja, a sve obaveze se primjenjuju na sve obveznike bez obzira na radnje koje su preduzimali u prethodnom periodu. To znači da su politički subjekti dužni da otvore nove žiro račune u kampanji, dok su pružaoci medijskih usluga u obavezi da dostave nove cjenovnike izbornog oglašavanja.

Od dana raspisivanja izbora, odnosno od 3. avgusta, teku rokovi za organe vlasti da objavljuju i dostavljaju Agenciji izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku kampanje.

Obaveza objavljivanja relevantnih podataka je propisana na sedmodnevnom nivou. Dan za objavu je ponedjeljak, počev od 8. avgusta.

Agencija skreće pažnju organima vlasti na obavezu dostavljanja svih odluka o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, u roku od tri dana od dana donošenja odluke, kao i na obavezu poštovanja limita mjesečne potrošnje u skladu sa članom 38 Zakona (za većinu budžetskih jedinica određen limit u nivou prosjeka mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci).

Obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti se nalaze na linku Uputstvo za obveznike.

Za sve dodatne informacije obveznici mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefone 020/407-706 i 020/447-724 i na email finansiranje@antikorupcija.me.