Agencija za sprječavanje korupcije

Pojašnjenje ASK u vezi sa socijalnim davanjima u izbornoj kampanji

13. jun 2022.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisane su zabrane, ograničenja i obaveze izvještavanja u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji.

Članom 40 Zakona, državnim i lokalnim potrošačkim jedinicama propisana je zabrana isplate, odnosno davanja jednokratne novčane pomoći, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite, osim u slučaju smrti člana porodice, teškog oboljenja koje prouzrokuje trajni invaliditet u procentu većem od 50% ili štete na stambenom objektu ili imovini usljed požara ili prirodne nepogode.

Propisana zabrana se ne odnosi na druga materijalna davanja koja se isplaćuju u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Propisana zabrana se ne odnosi na isplate jednokratnih pomoći zaposlenima po članu 26 Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture i članu 23 i 24 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama zabranjena je mjesečna potrošnja u pogledu materijalnih davanja iz socijalne zaštite u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite, veća od 20% prosječne mjesečne potrošnje za ova davanja u trećem kvartalu prethodne budžetske godine.

Opštine prikupljaju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou u toku izborne kampanje, uključujući i podatke o vrsti, iznosima i primaocima socijalne pomoći, i dostavljaju Agenciji na sedmodnevnom nivou.

Kako i dalje traje pandemija zarazne bolesti COVID 19, saglasno Zakonu o zaštiti stanovištva od zaraznih bolesti, ne primjenjuje se zabrana isplate socijalnih davanja sa tekuće budžetske rezerve.

Novosti