Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za 73. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

3. jun 2022.

Na danas održanoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, razmatrana je

Informacija o aktivnostima ASK u toku kampanje za izbore koji će biti održani u oktobru

2022. godine.

Konstatovano je da Agencija redovno kontroliše poštovanje zakonom propisanih zabrana

i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja u toku izborne kampanje.

Agencija je zauzela stav da, saglasno članu 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i

izbornih kampanja, izborna kampanja traje od dana raspisivanja izbora do dana

proglašenja konačnih rezultata, te da odgađanje termina održavanja lokalnih izbora ne

znači i pomjeranje izborne kampanje, koja je započela datumima kada su donesene

prvobitne odluke o održavanju izbora.

To znači da i dalje važe obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti, odnosno obaveze

i zabrane za političke subjekte koji će učestvovati na izborima.

Do sada je održano šest obuka sa predstavnicima organa vlasti na lokalnom nivou, izdato

je 12 saopštenja i dato 81 mišljenje, na zahtjev organa vlasti, dok su upućena 772

upozorenja. Takođe, sprovedeno je osam kontrola na terenu, gdje je izvršen neposredan

uvid u dokumentaciju organa vlasti.

Agenciji su upućena dva prigovora o sumnji u kršenje Zakona u kampanji, četiri

prigovora u odnosu na isplate socijalnih pomoći, kao i 14 prigovora koji se odnose na

zapošljavanja u kampanji. U toku su postupci po svim podnijetim prigovorima.

Izvršena je kontrola dostavljenih odluka i prateće dokumentacije o zapošljavanju u

kampanji i utvrđeno je da je došlo do kršenja člana 44 stav 2 Zakona kod 101 obveznika.

Od ukupno 85 cjenovnika pružalaca usluga medijskog oglašavanja izborne kampanje,

Agenciji je van roka dostavljeno šest cjenovnika.

Politički subjekti su do sada otvorili 16 žiro računa i to: za izbore u Tivtu pet, za izbore u

Budvi tri, u Plužinama četiri, na Žabljaku dva, a u Bijelom Polju i Šavniku po jedan.

U okviru druge tačke dnevnog reda, dogovoren je što skoriji početak na izradi

komunikacione strategije ASK, kojom će biti obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na

unapređenje predstavljanja rezultata rada ASK, kao i na izvještavanje prema domaćoj i

međunarodnoj stručnoj javnosti.

Novosti