Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 73. sjednice Savjeta Agencije

27. maj 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Datum: 3. jun (petak) 2022. godine, u 11 sati

Dnevni red:

  1. Informacija o aktivnostima ASK u toku kampanje za izbore koji će se održati u oktobru 2022. godine;
  2. Realizacija zaključaka sa 71. sjednice Savjeta ASK, održane 20. maja 2022. godine; i

Tekuća pitanja

Sjednica je otvorena za novinare, snimatelje i fotoreportere.

Sjednica će se održati u prostorijama Agencije, ul. Kralja Nikole broj 27/V, Podgorica.

Novosti