Agencija za sprječavanje korupcije

Pojašnjenje ASK u vezi sa ograničenjima zapošljavanja u izbornoj kampanji

27. maj 2022.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisane su zabrane, ograničenja i obaveze izvještavanja u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji.

Članom 44 Zakona propisano je ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme, odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u organima vlasti, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, sa izuzetkom da je to moguće isključivo radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog tijela ovih subjekata i samo ukoliko je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Sve odluke o zapošljavanju i angažovanju lica zaključene u toku trajanja izborne kampanje, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju se Agenciji za sprječavanje korupcije u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Članom 44 Zakona nije propisana zabrana zapošljavanja za popunu slobodnih radnih mjesta predviđenih važećim pravilnikom o sistematizaciji, kako na određeno, tako i neodređeno vrijeme.

Agencija podsjeća da se propisana ograničenja i obaveze dostavljanja odluka o zapošljavanju i angažovanju lica zaključenih u toku izborne kampanje ne odnose na privredna društva u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalne samouprave.

Za sve dodatne informacije obveznici Zakona mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti