Agencija za sprječavanje korupcije

ASK održala obuke u Pljevljima i na Žabljaku

29. mart 2022.

Nastavljajući posvećen rad na edukaciji organa vlasti o značaju njihove uloge u prevenciji korupcije i normativnom okviru koji uređuje tu oblast, službenici Agencije za sprječavanje korupcije su u ponedjeljak, 28. marta, u Pljevljima i na Žabljaku sproveli obuke na temu „Kontrola finansiranja političkih subjekata i integritet organa vlasti u izbornoj kampanji“.

U Pljevljima, obuka je okupila 22 predstavnika Sekretarijata za uređenje prostora, Sekretarijata za privredu, Sekretarijata za finansije, Sekretarijata za društvene djelatnosti, Sekretarijata za opštu upravu, Službe menadžera Opštine, Službe zaštite i spašavanja, Uprave lokalnih javnih prihoda, Direkcije za imovinu, Komunalne policije, Turističke organizacije, DOO Čistoća, DOO Vodovod, DOO Grijanje, JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“, JU Zavičajni muzej i JU Centar za kulturu.

Edukativnoj aktivnosti na Žabljaku prisustvovalo je osmoro predstavnika Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Komunalne policije, Turističke organizacije, DOO Sportski centar, DOO Komunalno i vodovod i JU OŠ „Dušan Obradović“.

Službenici Odsjeka za sprovođenja mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja su ih upoznali sa najvažnijim stavkama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, sa naglaskom na obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti.

Agencija za sprječavanje korupcije ostaje privržena promovisanju principa dobrog upravljanja i davanju doprinosa snaženju integriteta javnog sektora.

Novosti