Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavak kontrole obveznika Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja u Nikšiću

1. mart 2021.

U sklopu kontinuiranih i opsežnih aktivnosti na praćenju kampanje za lokalne izbore, Agencija za sprječavanje korupcije je, na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja, tokom prethodne sedmice u Nikšiću izvršila kontrolu obveznika Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

Službenici Agencije su u JPU „Dragan Kovačević“, JU OŠ „Olga Golović“ i JU Gimnazija „Stojan Cerović“ kontrolisali cjelokupnu dokumentaciju o sprovedenom zapošljavanju u periodu od raspisavanja izbora do dana kontrole.

U DOO Radio i Televizija Nikšić kontrolisani su knjiga izdatih putnih naloga za službena vozila i svi sklopljeni ugovori za medijsko oglašavanje političkih subjekata od 6. januara.

Predmet kontrole u AD Elektroprivreda Crne Gore i DOO Vodovod i kanalizacija bili su putni nalozi za službena vozila, dokumentacija vezana za otpis dugova građanima za utrošenu električnu energiju, odnosno vodu, kao i dokumentacija o uvođenju novih ili jednokratnih subvencija za struju, odnosno komunalne usluge.

Zapisnici kontrole su dostupni na internet stranici Agencije. Prethodno su objavljeni zapisnici o izvršenim kontrolama u Opštini Nikšić, JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, JU Prva srednja stručna škola i JU Srednja stručna škola.

Posvećena misiji zaštite javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije će, primjenjujući zakon i profesionalne standarde, nastaviti da daje puni doprinos jačanju integriteta i transparentnosti izbornog procesa.

Novosti