Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za organe vlasti u vezi sa dostavljanjem izvještaja o sprovođenju plana integriteta

11. mart 2022.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća organe vlasti da su u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije u obavezi da do 15. aprila 2022. godine dostave Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021.

Izvještaj se dostavlja u elektronskoj formi, putem veb aplikacije, kojoj se može pristupiti na linku Aplikacija za planove integriteta, kao i u štampanoj formi, slanjem na adresu Kralja Nikole 27/V, Podgorica.

Zakonom o sprječavanje korupcije predviđene su prekršajne kazne za nedostavljanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta u zakonom predviđenom roku.

Posvećena zaštiti javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice.

Novosti