Agencija za sprječavanje korupcije

Održana radionica''Metodologija za procjenu primjene antikorupcijskih mjera''

26. oktobar 2021.

Razvijajući institucionalnu praksu unaprijeđivanja i promovisanja mehanizama za jačanje integriteta i odgovornosti javnog sektora, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, pomoćnik direktorice Boris Vukašinović i samostalni savjetnici u Odsjeku za integritet i lobiranje Gordana Đurašković i Marko Škerović, učestvovali su na dvodnevnoj radionici za menadžere integriteta u sistemu državne uprave i sistemu socijalne i dječije zaštite radi finalizacije Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera.

Aktivnost je podržana u okviru projekta Jačanje kapaciteta za brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Generalnim sekretarijatom Vlade.

Svrha Metodologije je da procijeni da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere i da li njihova primjena ima pozitivne efekte, kao i da ih podstakne da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera.

Metodologija, kojom se daje doprinos ispunjenju obaveza iz Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava, u podoblasti Borba protiv korupcije, rađena je uz podršku konsultanata Dragane Krunić i Marka Sošića. Pri njenoj izradi, uzete su u obzir preporuke date u Procjeni antikorupcijskih inicijativa, koju realizuje Komisija za antikorupciju i ljudska prava Republike Koreje.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti