Agencija za sprječavanje korupcije

Koizvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru posjetili Agenciju

13. septembar 2019.

U posjeti Agenciji, 12. septembra boravili su koizvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za Crnu Goru. Delegaciju su činili predstavnik Grupe evropske narodne partije, g. Ionut-Marian Stroe, predstavnik Saveza liberala i demokrata za Evropu, g. Anne Mulder i sekretar Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, g. Alexis Salanson.

Pomoćnik direktora ASK Savo Milašinović, načelnik Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata Dušan Drakić i načelnica za međunarodnu saradnju Marina Mićunović predstavili su nadležnosti Agencije kao centralnog preventivnog antikorupcijskog tijela i posebno ukazali na ključne rezultate ovog organa u podizanja nivoa integriteta javnih funkcionera i organa vlasti i izgradnji etičke infrastrukture u Crnoj Gori.

U oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, osim kontinuiranog obezbjeđenja transparentnosti ovog procesa, predstavnici Agencije su istakli da je dosadašnje iskustvo primjene Zakona u ovoj oblasti rezultiralo sačinjavanjem preporuka za izmjenu tog zakona koje su dostavljene nadležnoj Radnoj grupi Skupštine. Istakli su da će inkorporiranje navedenih preporuka doprinijeti efikasnoj kontroli političkih subjekata i izbornih kampanja koju sprovodi Agencija.

Koizvjestioci borave u posjeti Crnoj Gori u cilju informisanja o aktivnostima koje je naša država realizovala u ispunjavanju preporuka i obaveza iz Rezoluciji 2030 (2015) „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore“, koju je PSSE usvojila u januaru 2015. godine, a gdje je jedna od najznačajnijih tema borba protiv korupcije. Posjeti koizvjestilaca Agenciji prethodilo je dostavljanje Informacije o realizaciji preporuka iz pomenute Rezolucije sa podacima o bilansu rezultata iz oblasti rada ovog organa.

Novosti