Agencija za sprječavanje korupcije

Održane obuke o integritetu, borbi protiv korupcije i sprječavanju sukoba interesa u javnoj upravi

Seminari su dio programa obuka koje Uprava za kadrove sprovodi u saradnji sa Agencijom
21. decembar 2018.

U organizaciji Uprave za kadrove su 20. i 21. decembra održane obuke na teme “Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta” i “Borba protiv korupcije i sprječavanje sukoba interesa u javnoj upravi”, za zaposlene u Ministarstvu odbrane, na kojima su predavači bili službenici Agencije za sprječavanje korupcije.

Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta su bili teme obuke koja je održana 20. decembra, a koju je pohađalo više od 40 polaznika. Savjetnica u Odsjeku za integritet, lobiranje i praćenje propisa Gordana Đurašković je učesnike upoznala o obavezama organa vlasti u procesu donošenja i sprovođenja planova integriteta, kao i o nadležnostima Agencije u toj oblasti. Poseban akcenat dat je na razmjenu mišljenja o preporukama koje je Agencija dala Ministarstvu odbrane u cilju unaprijeđenja sadržine plana integriteta tog ministarstva. 

Obuka koja je održana 21. decembra, koju je pohađalo 15 polaznika, bila je posvećena temama sprječavanja sukoba interesa i postupanja po prijavama zviždača. Načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa Maja Karas Bošković je učesnicima objasnila zakonske obaveze javnih funkcionera u oblasti sprječavanja sukoba interesa, upoznala ih sa zakonskim ograničenjima u vršenju javnih funkcija, kao i sa praksom Agencije u realizaciji navedenih zakonskih odredbi. Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača Kristina Braletić je prezentovala dužnosti i način postupanja organa vlasti po prijavama zviždača, kao i dosadašnja iskustva Agencije u ovoj oblasti.  

Navedeni seminari su dio programa obuka koje Uprava za kadrove sprovodi u saradnji sa Agencijom, na temu borbe protiv korupcije. Cilj seminara  je sticanje novih znanja i vještina u oblasti  prevencije korupcije i sprječavanja sukoba interesa, i doprinos zaposlenih u javnoj upravi smanjenju potencijalnih rizika po nastanak korupcije i sukoba interesa. Novosti