Agencija za sprječavanje korupcije

Potpisana Deklaracija kojom se osniva Mreža za saradnju preventivnih antikorupcijskih tijela u Šibeniku

Konferencija je okupila visoke predstavnike Savjeta Evrope i drugih regionalnih i međunarodnih organizacija, kao i šefove delegacija, stručnjake i predstavnike ministarstava pravde i anikorupcijskih tijela zemalja članica GRECO-a.
16. oktobar 2018.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije su prisustvovali međunarodnoj konferenciji Savjeta Evrope pod nazivom “Jačanje transparentnosti i odgovornosti u cilju osiguranja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije”, koja je održana u Šibeniku, Hrvatska 15. i 16. oktobra 2018. godine.

Konferencija je okupila visoke predstavnike Savjeta Evrope i drugih regionalnih i međunarodnih organizacija, kao i šefove delegacija, stručnjake i predstavnike ministarstava pravde i anikorupcijskih tijela zemalja članica GRECO-a.

Drugog dana Konferencije, otvorena  je za potpisivanje Deklaracija kojom se pokreće međunarodna mreža nacionalnih preventivnih tijela za borbu protiv korupcije. Cilj navedene Mreže je upostavljanje minimuma standarda u oblasti prevencije korupcije, kao i promovisanje institucionalnog upravljanja i razmjene informacija i dobre prakse između nacionalnih tijela zaduženih za sprečavanje korupcije. Crna Gora je jedan od osnivača - potpisnica ove Mreže, u čije ime je Agencija za sprječavanje korupcije potpisala Deklaraciju. 

Tom prilikom, predstavnici delegacije Crne Gore su održali više sastanaka na marginama događaja, uključujući i sastanke sa predstavnicima Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODHIR), Nezavisnom komisijom za borbu protiv korupcije Specijalnog administrativnog regiona Hong konga (ICAC) i Komisije za etiku i sukob interesa Kanade.


Novosti