Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka o izradi planova integriteta

28. septembar 2018.

Službenici Agencije iz Odsjeka za integritet i lobiranje, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovali su obuku za 89 službenika iz lokalnih samouprava, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje mjera iz planova integriteta u crnogorskim institucijama“.

Cilj ove obuke bio je da se prisutnima predstavi važnost izrade planova integriteta kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma i njegovog efikasnog sprovođenja. U skladu sa tim, polaznicima su prezentovana uputstva za procjenu korupcijskih rizika u institucijama kao i odredbe zakona koje se odnose na monitoring planova. Poseban akcenat stavljen je na ulogu i iskustvo menadžera integriteta nakon dvogodišnjeg perioda praćenja sprovođenja mjera iz planova integriteta.

Tokom prezentacije, v.d. pomoćnika direktora Mladen Tomović posebno je naglasio važnost pravilne procjene efikasnosti i efektivnosti plana integriteta,  imajući u vidu obavezu organa vlasti da ove godine izvrše reviziju postojećih planova integriteta. Kako je dodao Tomović, značajna uloga menadžera integriteta, ogleda se i u samom procesu izgradnje etičke infrastrukture u instituciji, te podizanju nivoa svijesti zaposlenih o važnosti poštovanja i kontinuiranog sprovođenja antikorupcijskih propisa.Poseban segment obuke bio je posvećen razmatranju preporuka koje je Agencija uputila organima vlasti u cilju unapređenja planova integriteta, o čemu su učesnici dinamično raspravljali.

Polaznicima obuke je predstavljena i IT aplikacija za unos planova integriteta, nacin unosenja, njene ključne funkcionlnosti  s obzirom na to da su organi vlasti u obavezi da planove integriteta podnesu Agenciji i na taj način. Tokom obuke učesnicima je podijeljen informativni antikorupcijski materijal Agencije, i to bilten „Antikorupcija“, brošura „Budi lobista“, kao i flajer o zaštiti zviždača.

Novosti