Agencija za sprječavanje korupcije

Sva dokumenta

 datum: 1.02.2013. objavljen: 18.05.2018.
 datum: 29.03.2013. objavljen: 29.11.2016.
 datum: 11.09.2013. objavljen: 29.11.2016.
 datum: 31.10.2014.  dostavljen: 26.01.2016. objavljen: 2.02.2016.
 datum: 16.12.2014. objavljen: 31.12.2015.   stupio na snagu: 24.12.2014.
 
Obrazac za podnošenje obavještenja o poklonu javnom funkcioneru. Elektronsko podnošenje obrazca
 datum: 1.01.2015. objavljen: 12.01.2016.

Sva dokumenta