Agencija za sprječavanje korupcije

Izlaganje direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović na konferenciji za medije

28. februar 2022.

Zajedno smo svjedočili koliko je 2021, više nego ijedna godina u dugom nizu unazad, nosila sa sobom prepreka i izazova. Atmosfera izraženih društvenih i političkih trvenja i nestabilnosti, ugrožavanja demokratskih vrijednosti i standarda i srozavanja nivoa kulture dijaloga, te, posljedično, usporavanja puta Crne Gore ka Evropskoj uniji, uticala je na kvalitet života svih nas, i dodatno istakla značaj i ulogu Agencije za sprječavanje korupcije.

Sa čvrstom vjerom u misiju zaštite javnog interesa, nepokolebljivo smo ulagali napor u afirmaciju vladavine prava, neselektivnim sprovođenjem antikorupcijskih zakona i unapređenjem integriteta. Posvećenim radom našeg tima, vjerujem da smo poslužili kao primjer kako snažne i nezavisne institucije, koje baštine evropska načela i principe i utemeljene su u zakonitom radu, mogu da budu najefikasnija brana korupciji i garant promocije vrijednosti na kojima počiva pravna država.

Raduje nas što su našu volju, trud i učinak prepoznali i međunarodni partneri, pružajući nam ruku pomoći i podrške. Podsjetiću da smo najbolje ocijenjena institucija u poglavlju 23 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, i da je Evropska komisija u Izvještaju o napretku za 2021. konstatovala da je Agencija sa novim rukovodstvom „pokazala proaktivniji pristup, naročito u jačanju svojih aktivnosti komunikacije i dopiranja do opšte javnosti, medija i civilnog društva i u rješavanju predmeta koji su neriješeni iz prethodnih godina“.

Suočeni sa kontinuiranim i intenzivnim pritiscima sa svih strana političkog spektra, ali i iz institucija sistema, koji su kulminirali krajem godine poprimajući karakter ličnog napada na mene, kao direktoricu, sačuvali smo institucionalnu samostalnost, ne dozvolivši nametanje i uplitanje politike u svoje postupanje. Koliko smo bili uspješni, pokazuju rezultati sa kojim ću vas upoznati.

U 2021. Agencija je, po raznim osnovama podnešenja, primila 10.657 izvještaja o prihodima i imovini, najviše od postojanja institucije – broj je naveden kako bi shvatili o kolikom obimu posla je riječ. Svi imovinski kartoni su nakon administrativno-tehničke provjere objavljeni na našem sajtu. Tačnost i potpunost podataka provjerena je u njih 974, čime je za 10% nadmašen Godišnji plan provjere, dok smo, postupajući po zahtjevima i službenoj dužnosti, započeli kontrolu dodatnih 145 izvještaja. Uz sve to, provjereno je 20 visokorangiranih javnih funkcionera, u skladu sa stepenom ranjivosti oblasti, odnosno funkcije na korupciju.

Uočavajući prostor za potpunije korišćenje zakonskih ovlašćenja, uz razumijevanje suštine borbe protiv korupcije, uveli smo i praćenje životnog stila javnih funkcionera.

Uvažavajući slovo i duh zakonskih propisa, Agencija je od 1. januara do 31. decembra 2021. godine pokrenula 1.164 prekršajna postupka, dvostruko više nego u 2020. Od toga broja, 237 postupaka su se odnosili na bivše javne funkcionere, koji po prestanku funkcije nijesu u zakonskom roku dostavili izvještaj o prihodima i imovini, a 146 na nove javne funkcionere koji po stupanju na dužnost nijesu izvršili tu obavezu. Zbog mogućih kršenja Zakona o sprječavanju korupcije, pokrenuli smo upravne postupke protiv 46 poslanika Skupštine Crne Gore, 90 sudija i 34 tužioca zbog dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini za 2020. godinu sa netačnim i nepotpunim podacima. Nakon što smo krajem 2020. pokrenuli postupke protiv premijera i sedam ministara 41. Vlade Crne Gore, u 2021. godini smo – brojke su se slučajno poklopile – procesuirali i premijera i sedam ministara 42. Vlade. To su očiti dokazi neselektivnosti našeg djelovanja, kao i suštinska poruka o nultom stepenu tolerancije na kršenje zakona.

Ukupno, Agencija je pokrenula 345 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera, što je za čak 71,6% više u odnosu na 2020. Kršenje zakona je utvrđeno u 89,3% predmeta, značajno više nego ranije. Potvrda kvaliteta je da nijedna naša odluka nije ukinuta.

Nastavili smo da sprovodimo preporuku Evropske komisije o direktnom izricanju prekršajnih kazni za kršenje antikorupcijskih zakona, pa smo u 2021. izdali 136 prekršajnih naloga, što je za 32% više u odnosu na kompletan trogodišnji period od 2018, kada smo počeli da sprovodimo ovu praksu.

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni je blizu 150.000 eura, što je za dvije trećine više nego u 2020.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, u 2021. godini Agencija je dala 186 mišljenja. I tu je ostvaren napredak u odnosu na 2020. i to za 38%. Na osnovu naših mišljenja i odluka, 26 javnih funkcionera je podnijelo ostavke.

Brigu za javni interes ispoljili smo i korišćenjem analize propisa kao važnog antikorupcijskog mehanizma. Uz primjenu najviših evropskih standarda, identifikovali smo zakonske norme koje mogu da dovedu do sistemske korupcije, i donijeli 10 mišljenja, za tri više nego u prethodne tri godine zbirno. Naša mišljenja o Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, kao i Zakonu o tužilaštvu, poklopila su se sa stavom Venecijanske komisije, odnosno Evropske komisije, o ovim važnim sistemskim pravnim aktima.

Kroz učešće u radnim grupama, dali smo puni doprinos izradi nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o lobiranju, međunarodnim restriktivnim mjerama, kao i o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i imovine nezakonitog porijekla. Pored toga, obratili smo se Skupštini Crne Gore sa inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o prekršajima, kako bi se unaprijedio pravni okvir i stekli formalni uslovi za primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U primjeni još jednog značajnog alata, planova integriteta, naše domete je potvrdio OECD-ov izvještaj o konkurentnosti za jugoistočnu Evrope, u kome je, zahvaljujući naporima Agencije, konstatovano da Crna Gora ima najrazvijeniji sistem podrške i praćenja tih planova, uz ocjenu 4,5 od maksimalnih 5, ubjedljivo najbolju u regionu.

O tome koliko povjerenje građana uživamo, iskazano kroz rezultate istraživanja javnog mnjenja, biće kasnije riječi. Da je kvalitet našeg rada zaista prepoznat, uvjerava nas i to što smo u 2021. godini primili 142 prijave zviždača, što je za gotovo 90% više u odnosu na prethodnu godinu, a, na godišnjem nivou, najviše od osnivanja. Svega 28% je podnijeto anonimno, osjetno manje nego u prethodne tri godine, što je još jedan pokazatelj rasta povjerenja u instituciju, te povećanja nivoa informisanosti i svijesti zviždača, što je dovelo i do sadržajnijih i kvalitetnijih prijava.

Stavljajući se na stranu zakona, praćenjem i nadzorom izbornih kampanja u pet crnogorskih opština, uz konsultacije sa NVO sektorom i međunarodnim partnerima, Agencija je doprinijela smirivanju naraslih političkih tenzija i snaženju povjerenja građana u izborni proces.

U pogledu definisanja prioriteta, uz podršku eksperata UNDP-a, usvojili smo Strateški plan za period od 2022. do 2024, uz prateći Akcioni plan, u kome smo jasno naznačili svoju misiju i viziju i definisali prioritetne strateške ciljeve za naredni period. Time je ispunjena obaveza iz Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023.

Sve to je urađeno u uslovima u kojima nam, u skladu sa usvojenom sistematizacijom, nedostaje 21 službenik. Svjesni neophodnosti daljeg institucionalnog razvoja i povećanja nivoa korišćenja potencijala, pokrenuli smo proces analize zakonodavnog okvira u svrhu pronalaženja načina kako da pri zapošljavanju novih službenika i izvršenju budžeta izuzmemo obavezu dobijanja saglasnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Time bismo svoju nezavisnost učinili cjelovitom.

Ma koliko nas činili zadovoljnim i ponosnim, rezultate koje smo vam predstavili doživljavamo i kao podstrek za institucionalnu nadogradnju i vrstu obaveze da u ovoj godini nastavimo sa dinamičnim djelovanjem i razvijanjem i nadmašimo nivo iz prethodne.

Na kraju, dozvolite da se zahvalim i našim međunarodnim partnerima na podršci i saradnji, civilnom sektoru i medijima, koji su prepoznali i uvažili naše reformsko opredjeljenje i rezultate, i sa kojima smo izgradili partnerski odnos razumijevanja i nadopunjavanja.

Arhiva novosti