Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje ASK povodom novog izvještaja Transparensi internešenela

Saopštenje ASK
25. januar 2022.

Novi izvještaj Transparensi internešenela (Transparency International), objavljen 25. januara 2022. godine, Crnu Goru svrstava na 64. mjesto liste kojom je obuhvaćeno 180 zemalja svijeta, sa indeksom percepcije korupcije (CPI) 46. Po tom parametru, jedina je država Zapadnog Balkana koja je iznad svjetskog prosjeka (43).

U odnosu na 2021, koeficijent je povećan za jedan indeksni poen, dok je položaj za tri pozicije bolji.

Indeks percepcije korupcije, prvi put objavljen 1995, na godišnjem nivou rangira zemlje po njihovom percipiranom nivou korupcije u javnom sektoru, u skladu sa stručnim procjenama i istraživanjima javnog mnjenja. Prema usvojenoj metodologiji, 100 predstavlja najniži, a 0 najviši nivo percipirane korupcije.

„Kako napori u borbi protiv korupcije stagniraju širom svijeta, ljudska prava i demokratija su takođe ugroženi. To nije slučajno“, navedeno je na sajtu TI.

„Naša najnovija analiza pokazuje da je zaštita ljudskih prava ključna u borbi protiv korupcije: države sa dobro zaštićenim građanskim slobodama imaju više bodova na listi, dok zemlje koje ih krše imaju slabije rezultate.“

U poređenju sa državama Zapadnog Balkana, Crna Gora je u posljednjem izvještaju ispred Sjeverne Makedonije i Kosova (dijele 87. poziciju, CPI 39), Srbije (96. mjesto, CPI 38), te Albanije i Bosne i Hercegovine (dijele 110. mjesto, CPI 35). Naša država ima bolji indeks percepcije korupcije i na listi je iznad tri članice Evropske unije: Rumunije (66. mjesto, CPI 45), Mađarske (73. mjesto, CPI 43) i Bugarske (78. mjesto, CPI 42).

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da je Crna Gora napravila značajan iskorak u odnosu na prvo istraživanje TI kojim je obuhvaćena nakon obnove nezavisnosti, objavljeno 2007, a prema kojem je bila na 84. poziciji, sa indeksom 3.3 (33 prema sadašnjoj metodologiji).

Novi izvještaj Agencija doživljava kao ohrabrenje i prepoznavanje i sopstvenih napora da se dosljednim brigom za zaštitu javnog interesa, zakonitim, transparentnim i neselektivnim djelovanjem, utiče na snaženje integriteta javne uprave, ali i kao podsticaj da nastavi sa reformskim atkivnostima, unaprijeđujući iskustvo i praksu.

Sa statusom jednog od prioriteta naše zajednice u strateškom nastojanju da se pridruži porodici najrazvijenijih evropskih zemalja, borba protiv korupcije je slojevit i dugotrajan proces, za koji je neophodan sinergetski efekat posvećenog rada svih relevantnih društvenih činilaca.

Agencija za sprječavanje korupcije će, kao središnja preventivna antikorupcijska institucija, koja baštini evropske standarde i principe, ostati privržena promociji vladavine prava i načela dobrog upravljanja, dajući svoj puni doprinos ambijentu u kome će građani imati povjerenje u pravnu državu.

Agencija za sprječavanje korupcije

Arhiva novosti